top of page

Snoezelen Olomouc provozuje spolek Povzbuzení, z. s. 

VÍCE INFORMACÍ O NÁS:

Povzbuzení, z. s.

IČ: 01836030

Adresa provozovny:

Mariánská 7, Olomouc 779 00

 

Sídlo: 

Brněnská 485/50, Olomouc 779 00

předsedkyně: Mgr. Ivana Svobodová

e-mail: ivana@snoezelenolomouc.cz

datová schránka: yh4fntj

 

Číslo účtu: 2100440723/2010

 

Povzbuzení, z. s. je neziskovou organizací. Účelem spolku je práce s rodinou, dětmi a mládeží, podpora osob pečujících a podpora dětí i dospělých se zdravotním postižením/znevýhodněním

při zapojování se do společnosti, kolektivu a při řešení jejich životních situací. Chceme přispívat

ke zmírnění společenské izolace osob se zdravotním postižením, seniorů a rodičů pečujících o malé děti prostřednictvím poskytnutí bezpečného a podnětného multismyslového prostoru k navazování vztahů, vzájemné výměně zkušeností, posílení sebevědomí a získání užitečných informací. Účelem spolku je dále poskytovat služby preventivního a podpůrného charakteru, jejichž cílem je upevňování zdraví, posilování přirozených vztahů a rodičovství a upevňování rodiny jako základu zdravé společnosti. 

Neustále pracujeme na vzdělávání a učení se novým dovednostem, neboť máme radost, když můžeme nabízet návštěvníkům Snoezelen Olomouc dobré a kvalitní programy v příjemném prostředí.

Popis hlavních činností našeho spolku naleznete v přiložených stanovách.

Těší nás podpora jednotlivců i organizací, jejichž seznam naleznete v záložce spolupráce.

Naše činnost by se rovněž neobešla bez řady dobrovolníků, kterýmž tímto děkujeme za to,

že dobrovolně, nezištně a ze své vlastní vůle věnují svůj čas pro práci v našem centru.

 

Mezi naše návštěvníky patří především:

  • rodiče na mateřské a rodičovské dovolené,

  • rodiny se členem se zdravotním postižením/znevýhodněním,

  • rodiny s malými dětmi,

  • senioři

 

Vítán je však každý, kdo cítí potřebu uvolnění, relaxace.

Naši lektoři nabízí pestré programy i pro mateřské a základní školy, klienty spolupracujících organizací či pro každého, koho potěší chvíle klidu v prostředí příjemných světel, hudby a vůní.

ZAKLÁDAJÍCÍ

ČLENOVÉ

Mgr. Jana Málková

Mgr. Šárka Růžičková

Ing. Václav Málek

CO ŘÍKAJÍ NÁVŠTĚVNÍCI?

M. KVAPILOVÁ

„Ve snoezelenu si připadám jako v pohádce

– tolik barev, světel a vůní. Vodní postel a další věci, které doma zkrátka nenajdu.

Ráda si sem přijdu zase odpočinout.“ 

bottom of page