top of page

Kruh bezpečného rodičovství

(5/2023 - 5/2024)

Projekt je zaměřen na prevenci poruch vztahové vazby u dětí a na zlepšení porozumění mezi rodiči a dětmi. Jeho cílem je ověřit v našich podmínkách vzdělávací program pro rodiče s názvem Kruh bezpečného rodičovství, jež má dobré výsledky ve světě. Součástí projektu je také průzkum potřeb cílových skupin (běžné a pěstounské rodiny, rodiny s dětmi s poruchami autistického spektra, rodiny ohrožené sociálním vyloučením), rešerše odborné literatury,
lokalizace a testování programu a rozvoj kapacit příjemce a partnerů.

Rodina v klidu - Snoezelen Olomouc

(2017 - 2023)

Cílem projektu "Rodina v klidu - Snoezelen Olomouc" je zajistit rodičům možnost účastnit se preventivních a podpůrných aktivit, jejichž výsledkem má být informovaná, aktivní a fungující rodina. Aktivity se zaměřují na posílení rodičovských kompetencí, podporu rodičů při řešení složitých situací pro zachování atmosféry pohody a zázemí v rodině a vzájemné aktivní setkávání rodin s dětmi včetně rodin s dětmi s postižením a speciálními potřebami, a to jak mezi sebou, tak i s odborníky. Rodiče starající se především o malé děti jsou často v anonymitě města či dnešní vesnice izolovaní, obzvlášť rodiče dětí s postižením a matky samoživitelky.


Snoezelen Olomouc - multismyslové relaxační centrum je svým bezpečným a podnětným prostředím ideálním místem pro vzájemné sdílení a povzbuzení při složitých otázkách výchovy, které rodiče často řeší. V dnešní době mají k dispozici mnoho směrů s často protichůdnými doporučeními, ve kterých se obzvláště nejistí rodiče těžko orientují. Pro rok 2022 chceme ještě více propojit aktivity tak, aby odpovídaly nyní zjištěným potřebám do projektu zapojených rodin. Proto rozvíjíme zejména svépomocné skupiny pro rodiče a preventivní programy. Na tyto aktivity budou navazovat besedy, přednášky a workshopy s odborníky.

Termín realizace projektu je vždy od 1. 1. do 31. 12. daného roku

Aktivity projektu Rodina v klidu - Snoezelen Olomouc byli a jsou podpořeny z dotačních programů Rodina MPSV, Olomouckého kraje a Statutárního města Olomouc.

 

 

Snoezelen programy pro osoby se

zdravotním postižením (2022 - 2023)

Projekt "Snoezelen programy pro osoby se zdravotním postižením" je zaměřen na aktivizaci osob se zdravotním postižením, a to prostřednictvím pěti různých forem zážitkových snoezelen programů v podnětném multismyslovém prostředí. Programy pro různé cílové skupiny zaměřené na rozvoj smyslů, fantazie a vztahů v kolektivu povedou zkušené lektorky. Pokud je multismyslová stimulace kvalitně vedena, tak přináší u OZP výzkumně ověřené pozitivní změny v chování, náladách, zrychlení vývojových dovedností a rozvoje komunikačních schopností. 
Aktivity projektu budou probíhat v bezpečném, podnětném a bezbariérovém prostředí.

Termín realizace projektu je vždy od 1. 1. do 31. 12. daného roku

Projekt byl a je podpořen z prostředků Statutárního města Olomouce a Olomouckého kraje.

 

 

Rozvojové kroužky a tábor pro děti - Snoezelen

Olomouc (2022 - 2023)

Cílem projektu "Rozvojové kroužky a tábor pro děti - Snoezelen Olomouc" je poskytnout možnost smysluplného naplnění volného času a pro rozvoj dětí zdravých i se specifickými potřebami. V rámci projektu proběhnou tyto aktivity: Logohrátky - pro děti s potížemi s výslovností a slovní zásobou, Artehrátky – pro rozvoj kreativity bez tlaku na výkon, Adaptační programy a Příměstský tábor – letní tábor s využitím multismyslových pomůcek. Děti stráví díky aktivitám projektu čas rozvojovými aktivitami a smysluplně. Navíc v podnětném a netradičním prostředí Snoezelen rozvíjejícím jejich fantazii a motivujícím je k aktivní účasti. V rámci kroužků je vždy zahrnuta pohybová aktivita a specifická aktivita dle zaměření kroužku (logopedická a grafomotorická cvičení, výtvarné techniky, práce se smyslovými pomůckami apod.). 

 

Projekt podporuje Statutární město Olomouc. Děkujeme!

 

2021

Rodina v klidu - Snoezelen Olomouc 

+ preventivní zážitkové programy a

workshopy pro rodiny se specifickými

potřebami 

Cílem projektu "Rodina v klidu - Snoezelen Olomouc 2021" je zajistit rodičům možnost účastnit se preventivních a podpůrných aktivit, jejichž výsledkem má být informovaná, aktivní a fungující rodina. Aktivity se zaměřují na posílení rodičovských kompetencí, podporu rodičů při řešení složitých situací pro zachování atmosféry pohody a zázemí v rodině a vzájemné aktivní setkávání rodin s dětmi včetně rodin s dětmi s postižením a speciálními potřebami, a to jak mezi sebou, tak i s odborníky. Rodiče starající se především o malé děti jsou často v anonymitě města či dnešní vesnice izolovaní, obzvlášť rodiče dětí s postižením a matky samoživitelky.

Snoezelen Olomouc - multismyslové relaxační centrum je svým bezpečným a podnětným prostředím ideálním místem pro vzájemné sdílení a povzbuzení při složitých otázkách výchovy, které rodiče často řeší. Pro rok 2021 plánujeme více všechny aktivity v projektu provázat a propojit tak, aby lépe odpovídaly potřebám do projektu zapojených rodin. Proto nabízíme nově pojaté a na sebe navazující svépomocné skupiny pro rodiče. Dle zájmu rodičů na ně budou navazovat na témata zvolená účastníky svépomocné skupiny, besedy, přednášky a workshopy s odborníky, kteří budou zapojení do projektu.

V rámci tohoto projektu budou realizovány také Preventivní zážitkové programy a workshopy pro rodiny se specifickými potřebami - Snoezelen Olomouc podpořené z prostředků Olomouckého kraje.

Termín realizace obou projektů: 1. 1. 2021 - 31. 12. 2021

Aktivity projektu Rodina v klidu - Snoezelen Olomouc 2021 byli podpořeny z dotačních programů Rodina MPSV, Olomouckého kraje a Statutárního města Olomouc. Moc děkujeme!

 

2020

Rodina v klidu - Snoezelen Olomouc 2020

Cílem projektu "Rodina v klidu - Snoezelen Olomouc 2020" je zajistit rodičům možnost účastnit se preventivních a podpůrných aktivit, jejichž výsledkem má být informovaná, aktivní a fungující rodina. Aktivity se zaměřují na posílení rodičovských kompetencí, podporu rodičů při řešení složitých situací pro zachování atmosféry pohody a zázemí v rodině a vzájemné aktivní setkávání rodin s dětmi včetně rodin s dětmi s postižením a speciálními potřebami, a to jak mezi sebou, tak i s odborníky. Rodiče starající se především o malé děti jsou často v anonymitě města či dnešní vesnice izolovaní, obzvlášť rodiče dětí s postižením a matky samoživitelky. Snoezelen Olomouc - multismyslové centrum je svým bezpečným a podnětným prostředím ideálním místem pro vzájemné sdílení se a povzbuzení při složitých otázkách výchovy, které rodiče často řeší. V dnešní době mají k dispozici mnoho směrů s často protichůdnými doporučeními, ve kterých se obzvláště nejistí rodiče těžko orientují. Proto jim nabídneme možnost setkávání formou besed, workshopů a konzultací s odborníky, tak aby si mohli snáze utvořit svůj vlastní názor a získali větší jistotu. Nedílnou součástí bude i navázání nových přátelství v rámci setkávání při projektových aktivitách.

 

Termín zahájení projektu: 1. 1. 2020

Termín ukončení projektu: 31. 12. 2020

Aktivity projektu Rodina v klidu - Snoezelen Olomouc 2020 byly podpořeny z dotačních programů Rodina MPSV, Olomouckého kraje a Statutárního města Olomouc. Moc děkujeme!

 

2019

Rodina v klidu - Snoezelen Olomouc 

 

Cílem projektu "Rodina v klidu - Snoezelen Olomouc 2019" je zajistit rodičům možnost účastnit se preventivních a podpůrných aktivit, jejichž výsledkem má být informovaná, aktivní a fungující rodina. Aktivity se zaměřují na posílení rodičovských kompetencí, podporu rodičů při řešení složitých situací pro zachování atmosféry pohody a zázemí v rodině a vzájemné aktivní setkávání rodin s dětmi včetně rodin s dětmi s postižením a speciálními potřebami, a to jak mezi sebou, tak i s odborníky. Rodiče starající se především o malé děti jsou často v anonymitě města či dnešní vesnice izolovaní, obzvlášť rodiče dětí s postižením a matky samoživitelky. Snoezelen Olomouc - multismyslové centrum je svým bezpečným a podnětným prostředím ideálním místem pro vzájemné sdílení se a povzbuzení při složitých otázkách výchovy, které rodiče často řeší. V dnešní době mají k dispozici mnoho směrů s často protichůdnými doporučeními, ve kterých se obzvláště nejistí rodiče těžko orientují. Proto jim nabídneme možnost setkávání formou besed, workshopů a konzultací s odborníky, tak aby si mohli snáze utvořit svůj vlastní názor a získali větší jistotu. Nedílnou součástí bude i navázání nových přátelství v rámci setkávání při projektových aktivitách.

 

Termín zahájení projektu: 1. 1. 2019

Termín ukončení projektu: 31. 12. 2019

Aktivity projektu Rodina v klidu - Snoezelen Olomouc 2019 jsou podpořeny z dotačních programů Rodina MPSV, Olomouckého kraje a Statutárního města Olomouc. Moc děkujeme!

 

Cvičení pro zdraví a

animační programy pro OZP 2019

Cílem projektu je realizovat 2 kurzy pohybových aktivit a nejméně 10 zážitkových animačních programů pro osoby se zdravotním postižením, a to v jedinečném a bezpečném "snoezelen" prostředí.  Cílem projektu je aktivizace osob se zdrav. postižením a seniorů a poskytnutí jim pozitivních zážitků a prevence jejich sociální izolace. Cvičení pro zdraví i programy zaměřené na rozvoj smyslů, fantazie a vztahů v kolektivu povedou zkušené lektorky. Aktivity projektu budou probíhat v bezpečném, podnětném a bezbariérovém prostředí multismyslového centra. Projekt naplní opatření 4. 1. Zajištění sportovních aktivit pro OZP a opatření 4. 3. Realizace volnočasových aktivit pro OZP cíle 4 Komunitního plánu soc. služeb města Olomouce na rok 2016 – 2019.

 

Termín zahájení projektu: 1. 1. 2019

Termín ukončení projektu: 31. 12. 2019

 

Aktivity projektu Cvičení pro zdraví a animační programy pro OZP 2019 byly podpořeny z dotačních programů Olomouckého Kraje a Statutárního města Olomouc. Moc děkujeme!

Kroužky a tábory pro děti

Cílem projektu "Kroužky a tábory pro děti" je poskytnout možnost smysluplného naplnění volného času pro děti zdravé i děti se zdravotním postižením či speciálními potřebami. V rámci projektu proběhnou tyto aktivity: Logohrátky - pro děti s potížemi s výslovností a slovní zásobou, Příměstské tábory – letní tábory s aktivitami s logopedickými prvky. Hlídánky – kroužek pro děti od dvou let s programem: říkánky, výtvarné tvoření, dětské hry. Děti tráví díky aktivitám projektu čas rozmanitě a smysluplně, v podnětném a netradičním prostředí Snoezelen rozvíjejícím jejich fantazii a motivujícím je k aktivní účasti. V rámci kroužků je vždy zahrnuta pohybová aktivita a specifická aktivita dle zaměření kroužku (hra na hudební nástroje, grafomotorická cvičení apod.).

 

Termín zahájení projektu: 1. 1. 2019

Termín ukončení projektu: 31. 12. 2019

 

Aktivity projektu Kroužky a tábory pro děti jsou podpořeny z dotačního programu Statutárního města Olomouc. Moc děkujeme!

2018

Rodina v klidu - Snoezelen Olomouc 2018

Cílem projektu "Rodina v klidu - Snoezelen Olomouc 2018" je zajistit rodičům možnost účastnit se preventivních a podpůrných aktivit, jejichž výsledkem má být informovaná, aktivní a fungující rodina. Aktivity se zaměřují na posílení rodičovských kompetencí, podporu rodičů při řešení složitých situací pro zachování atmosféry pohody a zázemí v rodině a vzájemné aktivní setkávání rodin s dětmi včetně rodin s dětmi s postižením a speciálními potřebami, a to jak mezi sebou, tak i s odborníky. Rodiče starající se především o malé děti jsou často v anonymitě města či dnešní vesnice izolovaní, obzvlášť rodiče dětí s postižením a matky samoživitelky. Snoezelen Olomouc - multismyslové centrum je svým bezpečným a podnětným prostředím ideálním místem pro vzájemné sdílení se a povzbuzení při složitých otázkách výchovy, které rodiče často řeší. V dnešní době mají k dispozici mnoho směrů s často protichůdnými doporučeními, ve kterých se obzvláště nejistí rodiče těžko orientují. Proto jim nabídneme kromě setkávání formou svépomocných skupin i možnosti besed, worskhopů a konzultací s odborníky, tak aby si mohli snáze utvořit svůj vlastní názor a získali větší jistotu. Nedílnou součástí bude i navázání nových přátelství v rámci setkávání při projektových aktivitách. 

 

Termín zahájení projektu: 1. 1. 2018

Termín ukončení projektu: 31. 12. 2018

Aktivity projektu Rodina v klidu - Snoezelen Olomouc 2018 jsou podpořeny z dotačních programů Rodina MPSV, Olomouckého kraje a Statutárního města Olomouc. Moc děkujeme!

 

 

Cvičení pro zdraví a animační programy pro OZP

Cílem projektu "Cvičení pro zdraví a animační programy pro OZP" je realizovat 2 kurzy pohybových aktivit a 10 zážitkových animačních programů pro osoby se zdravotním postižením, a to v jedinečném a bezpečném "snoezelen" prostředí.  Cílem projektu je aktivizace osob se zdravotním postižením a seniorů a poskytnutí jim pozitivních zážitků a prevence jejich sociální izolace. Cvičení pro zdraví i programy zaměřené na rozvoj smyslů, fantazie a vztahů v kolektivu povedou zkušené lektorky.

 

Termín zahájení projektu: 1. 1. 2018

Termín ukončení projektu: 31. 12. 2018

Aktivity projektu Cvičení pro zdraví a animační programy pro OZP 2018 jsou podpořeny z dotačních programů Olomouckého Kraje a Statutárního města Olomouc. Moc děkujeme!

Kroužky a tábory pro děti

Záměrem projektu "Kroužky a tábory pro děti" je poskytnout možnost smysluplného naplnění volného času pro děti zdravé i děti se zdravotním postižením či speciálními potřebami. V rámci projektu proběhnou tyto aktivity: Logohrátky - pro děti s potížemi s výslovností a slovní zásobou, Muzikodílny - pro rozvoj rytmického a hudebního cítění a rozvoj pohybu, Příměstské tábory – letní tábory s aktivitami s logopedickými prvky. Děti tráví díky aktivitám projektu čas rozmanitě a smysluplně, v podnětném a netradičním prostředí rozvíjejícím jejich fantazii a motivujícím je k aktivní účasti. V rámci kroužků je vždy zahrnuta pohybová aktivita+ specifická aktivita dle zaměření kroužku (hra na hudební nástroje, grafomotorická cvičení apod.).

 

Termín zahájení projektu: 1. 1. 2018

Termín ukončení projektu: 31. 12. 2018

 

Aktivity projektu Kroužky a tábory pro děti jsou podpořeny z dotačního programu Statutárního města Olomouc. Moc děkujeme!

 

2017

Rodina v klidu - Snoezelen Olomouc

Cílem projektu "Rodina v klidu" je posílit rodičovské kompetence, podpořit rodiče při řešení složitých situací pro zachování atmosféry pohody a zázemí v rodině a vzájemné aktivní setkávání rodin s dětmi včetně rodin s dětmi s postižením a speciálními potřebami, a to jak mezi sebou, tak i s odborníky. Rodiče starající se především o malé děti jsou často v anonymitě města či dnešní vesnice izolovaní, obzvlášť rodiče dětí s postižením a matky samoživitelky. Snoezelen Olomouc - multismyslové centrum je svým bezpečným a podnětným prostředím ideálním místem pro vzájemné sdílení se a povzbuzení při složitých otázkách výchovy, které rodiče často řeší. V dnešní době mají k dispozici mnoho směrů s často protichůdnými doporučeními, ve kterých se obzvláště nejistí rodiče těžko orientují. Proto jim nabídneme kromě setkávání formou svépomocných skupin i možnosti besed s odborníky, tak aby si mohli snáze utvořit svůj vlastní názor a získali větší jistotu. Nedílnou součástí bude i navázání nových přátelství v rámci setkávání při projektových aktivitách.

 

Termín zahájení projektu: 1. 1. 2017
Termín ukončení projektu: 31. 12. 2017

 

Aktivity projektu Rodina v klidu - Snoezelen Olomouc jsou podpořeny z dotačního programu Rodina MPSV částkou 284 223,- Kč a z Dotačního programu pro sociální oblast 2017 a dotačního titulu Podpora prorodinných aktivit Olomouckého kraje částkou 81 000,- Kč. Děkujeme!

Kurzy pohybových aktivit a animačních programů pro OZP

Cílem projektu "Kurzy pohybových aktivit a animační programy pro OZP" je realizovat 2 kurzy pohybových aktivit a 10 zážitkových animačních programů pro osoby se zdravotním postižením, a to v jedinečném a bezpečném "snoezelen" prostředí.  Cílem projektu je aktivizace osob se zdravotním postižením a seniorů a poskytnutí jim pozitivních zážitků a prevence jejich sociální izolace. Kurzy pohybových aktivit i programy zaměřené na rozvoj smyslů, fantazie a vztahů v kolektivu povedou zkušené lektorky. Aktivity projektu budou probíhat v bezpečném, podnětném a bezbariérovém prostředí multismyslového centra. Projekt naplní opatření 4. 1. Zajištění sportovních aktivit pro OZP a opatření 4. 3. Realizace volnočasových aktivit pro OZP cíle 4 Komunitního plánu sociálních služeb města Olomouce na rok 2016 – 2019.

Termín zahájení projektu: 1. 1. 2017
Termín ukončení projektu: 31. 12. 2017

 

Projekt podpořilo Statutární město Olomouc částkou 30 000,- Kč. Děkujeme!

Kroužky a dílničky pro děti

Záměrem projektu "Kroužky a dílničky pro děti" je poskytnout možnost smysluplného naplnění volného času pro děti zdravé i děti se zdravotním postižením či speciálními potřebami a zároveň nabídnout společně prožité chvíle dětem s rodiči při dílničkách. V rámci projektu proběhnou tyto aktivity: Logohrátky - pro děti s potížemi s výslovností a slovní zásobou, Muzikodílny- pro rozvoj rytmického a hudebního cítění a rozvoj pohybu, Dílničky – aktivity pro děti a jejich rodiče s prvky Montessori pedagogiky, rozvíjející jejich dovednosti a vnímání. Děti tráví díky aktivitám projektu čas rozmanitě a smysluplně, v podnětném a netradičním prostředí rozvíjejícím jejich fantazii a motivujícím je k aktivní účasti. V rámci kroužků je vždy zahrnuta pohybová aktivita + specifická aktivita dle zaměření kroužku (hra na hudební nástroje, grafomotoriká cvičení apod.).

Termín zahájení projektu: 1. 1. 2017

Termín ukončení projektu: 31. 12. 2017

 

Projekt podpořilo Statutární město Olomouc částkou 10 000,- Kč. Děkujeme!

 

2016

Cvičení a animační programy pro osoby se zdravotním postižením

V rámci projektu "Cvičení a animační programy pro osoby se zdravotním postižením" jsou realizovány 2 kurzy pohybových aktivit a 10 zážitkových animačních programů pro osoby se zdravotním postižením. Aktivity projektu probíhají v bezpečném, podnětném a bezbariérovém prostředí. Cílem projektu je aktivizace osob se zdravotním postižením a poskytnutí jim pozitivních zážitků. Kurz pohybových aktivit i programy zaměřené na rozvoj smyslů, fantazie a vztahů v kolektivu vedou zkušení lektoři. Projekt naplní opatření 4. 1. Zajištění sportovních aktivit pro OZP a opatření 4. 3. Realizace volnočasových aktivit pro OZP cíle 4 Komunitního plánu sociálních služeb města Olomouce na rok 2016 –

2019.

 

Termín zahájení projektu: 1. 1. 2016
Termín ukončení projektu: 31. 12. 2016

Projekt podpořil Olomoucký kraj částkou 20 000,- Kč. Děkujeme!

 

Besedy o rodičovství a výchově

Účelem projektu Besedy o rodičovství a výchově podpora rodičů při řešení obtížných situací a prevence krize v rodinách. Cílem projektu je v rámci cyklu 20 besed s psycholožkou poskytnout rodičům potřebné informace a podporu.

 

Projekt přispěje k prevenci krize v rodinách, rodiče získají nové znalosti a dovednosti, proběhne vzájemné seznámení rodičů řešících společné téma - budou si později moci pomáhat v rámci svépomoci.Naplnění akčního plánu - prirota 4.

 

Příklady témat: Jak přirozeně porodit, Laktační poradenství, Vývojové mezníky ve výchově (období vzdoru, vstup do MŠ/ZŠ), Slaďování osobního, rodinného a pracovního života, Hranice ve výchově a další témata dle potřeb rodičů.  

 

Termín zahájení projektu: 1. 1. 2016

Termín ukončení projektu: 31. 12. 2016

 

Projekt podpořil Olomoucký kraj částkou 12 500,- Kč. Děkujeme!

 

 

Kroužky pro děti bez rozdílu

Záměrem projektu "Kroužky pro děti bez rozdílu" je poskytnout možnost smysluplného naplnění volného času pro děti zdravé i děti se zdravotním postižením či speciálními potřebami. Kroužky se odehrávají v bezbariérovém a bezpečném prostředí, jsou zaměřené na rozvoj jednotlivých dovedností. V rámci projektu proběhnou tyto aktivity: Logohrátky - pro děti s potížemi s výslovností a slovní zásobou, Muzikodílny- pro rozvoj rytmického a hudebního cítění, Dopohrátky s batolátky - věnované malým dětem a jejich rodičům. Děti tak tráví čas rozmanitě a smysluplně, v podnětném a netradičním prostředí rozvíjejícím jejich fantazii a motivujícím je k aktivní účasti.

Termín zahájení projektu: 1. 1. 2016

Termín ukončení projektu: 31. 12. 2016

 

Projekt podpořilo Statutární město Olomouc částkou 10 000,- Kč. Děkujeme!


 

cs-spolufinancovno-evropskou-uni-pos.png
bottom of page