Nabízíme Snoezelen programy

na míru pro jednotlivce i skupiny.

Nabízíme Snoezelen programy (s lektorem, bez lektora).

AKTIVITY 
PRO RODINY

Nabízíme Snoezelen programy

(s lektorem, bez lektora),

a cvičení.

AKTIVITY 
PRO DOSPĚLÉ

Poradenství pro rodiny i širokou veřejnost

Nabízíme kroužky, hlídání a tábory.

Tématické programy

  • Podmořský svět

  • Tajemství lesa

  • Afrika

  • Vesmírné dobrodružství

  • Motýli

V rámci projektu

"Rodina v klidu".

Místo je nutné si předem rezervovat.

PORADENSTVÍ

Nabízíme individuální poradenství

s psycholožkami a terapeutkami pro děti i dospělé.

SVÉPOMOCNÉ

SKUPINY

Setkání pro rodiče (Křižomatky, COSP) i pro rodiny s dětmi

se specifickými potřebami

ve spolupráci s NNO.

Více informací

BESEDY

WORKSHOPY

Co je Snoezelen?

BEZPEČNÉ STIMULUJÍCÍ PROSTŘEDÍ

Pojem „snoezelen“ vznikl v 70. letech Holandsku při práci s lidmi

s těžkým postižením jako slovní novotvar.

 

Je složen ze dvou slov „snuffelen“ a „doezelen“,

což lze volně přeložit jako čmuchat 

(poukazuje na smyslový efekt terapeutického postupu) a podřimovat (pojem vystihuje stav blaha, klidu, relaxace).

Metoda snoezelen byla původně určena pro děti a dospělé

s kombinovaným postižením a autismem, dnes se celosvětově využívá

i v domovech pro seniory a pro mnoho jiných cílových skupin, včetně zdravé populace.

Principem metody snoezelen je prostřednictvím zrakových, sluchových, čichových a hmatových podnětů vytvořit bezpečné stimulující prostředí, které plní funkci relaxační, poznávací a interakční.

 

Pozitivní účinky snoezelen prostředí na kvalitu života klientů byly prokázány již v mnoha výzkumech. 

 
Snoezelen_Olomouc_vesmír_plazmová_koule

O NÁS

Povzbuzení, z. s. je neziskovou organizací. 

Hlavní činností spolku je provozování 
centra Snoezelen Olomouc.

Účelem spolku je práce s rodinou, dětmi a mládeží, podpora osob pečujících a podpora dětí i dospělých

se zdravotním postižením/znevýhodněním při zapojování se do společnosti, kolektivu a při

řešení jejich životních situací. Účelem spolku je dále poskytovat služby preventivního a podpůrného charakteru, jejichž cílem je upevňování zdraví, posilování přirozených vztahů a rodičovství

a upevňování rodiny jako základu zdravé společnosti.

Náš tým ve Snoezelenu

Iva.jpg

Mgr. Ivana Svobodová

Předsedkyně spolku
Manažerka Snoezelen Olomouc 
a projektu Rodina v klidu 2021

Miko%C5%A1kov%C3%A1%20fotka_edited.jpg

Mgr. Jitka   Mikošková

Členka rady a lektorka preventivního programu projektu Rodina v Klidu 2021

Janča Málková Snoezelen Olomouc.jpg

Mgr. Jana Málková

Zakladatelka,
senior manažerka projektu Rodina v klidu 2021

katarina%20snoe_edited.jpg

Katarína  Bieliková

Koordinátorka poradenství projektu Rodina v Klidu 2021, koordinátorka adaptačního programu

Mgr. Katka Hamplová

Koordinátorka besed projektu Rodina v klidu 2021

 
Karolína Tvarůžková.jpg

Bc. Karolína Tvarůžková

Koordinátorka a lektorka Snoezelenu

Natálie Wollerová Snoezelen Olomouc.jpg

Bc. Natália Wollerová

Lektorka Snoezelenu,

koordinátorka vzdělávání

219923257_893994421463403_8559982812237474124_n.jpg

Markéta Fajtová

Lektorka Snoezelenu

Logo_Olomouc.png
Logo_Olomoucký kraj.jpg
Logo_MPSV.jpg
kudyznudy-RGB.jpg
 

Monika Kotková

Lektorka Snoezelenu a Artehrátek

kAČA.jpg

Bc. Kateřina Dobrozemská

Moderátorka svépomocných skupin