AKTIVITY 
PRO OSOBY
SE ZDRAVOTNÍM
ZNEVÝHODNĚNÍM
AKTIVITY 
PRO RODINY
AKTIVITY 
PRO DOSPĚLÉ
AKTIVITY 
PRO SENIORY
AKTIVITY 
PRO DĚTI
 
PROGRAMY 
PRO MŠ, ZŠ

V rámci projektu

"Rodina v klidu".

Místo je nutné si předem rezervovat.

PORADENSTVÍ

Nabízíme individuální poradenství

s psycholožkou

ohledně výchovy dětí.

SVÉPOMOCNÉ

SKUPINY

Setkání pro rodiny s dětmi

se specifickými potřebami

ve spolupráci s neziskovými organizacemi.

BESEDY

WORKSHOPY

Co je Snoezelen?

BEZPEČNÉ STIMULUJÍCÍ PROSTŘEDÍ

Pojem „snoezelen“ vznikl v 70. letech Holandsku při práci s lidmi

s těžkým postižením jako slovní novotvar.

 

Je složen ze dvou slov „snuffelen“ a „doezelen“,

což lze volně přeložit jako čmuchat 

(poukazuje na smyslový efekt terapeutického postupu) a podřimovat (pojem vystihuje stav blaha, klidu, relaxace).

Metoda snoezelen byla původně určena pro děti a dospělé

s kombinovaným postižením a autismem, dnes se celosvětově využívá

i v domovech pro seniory a pro mnoho jiných cílových skupin, včetně zdravé populace.

Principem metody snoezelen je prostřednictvím zrakových, sluchových, čichových a hmatových podnětů vytvořit bezpečné stimulující prostředí, které plní funkci relaxační, poznávací a interakční.

 

Pozitivní účinky snoezelen prostředí na kvalitu života klientů byly prokázány již v mnoha výzkumech. 

 

O NÁS

Povzbuzení, z. s. je neziskovou organizací. 

Hlavní činností spolku je provozování 
centra Snoezelen Olomouc.

Účelem spolku je práce s rodinou, dětmi a mládeží, podpora osob pečujících a podpora dětí i dospělých

se zdravotním postižením/znevýhodněním při zapojování se do společnosti, kolektivu a při

řešení jejich životních situací. Účelem spolku je dále poskytovat služby preventivního a podpůrného charakteru, jejichž cílem je upevňování zdraví, posilování přirozených vztahů a rodičovství

a upevňování rodiny jako základu zdravé společnosti.

Náš tým ve Snoezelenu

Mgr. Jana

Málková

Předsedkyně spolku

Mgr. Jaroslava Muzikantová

Manažerka projektu

Rodina v klidu 2019

Mgr. Aneta Petrásková

Adaptační program, Hlídánky, Snoezelen, koordinátorka

projektu Rodina v klidu 2020

Bc. Světlana Círová

Adaptační program, Hlídánky, Snoezelen a svépomocné skupiny, asistentka koordinátorky projektu Rodina v klidu 2020

Bc. Natálie Wollerová

Snoezelen,

program Být v pohodě je cool!, svépomocné skupiny, Logohrátky

Mgr. Kateřina

Paclíková

Lektorka je aktuálně na mateřské dovolené. 
 

 
kudyznudy-RGB.jpg
 

KONTAKTUJE NÁS

Mariánská 7, Olomouc 779 00

Povzbuzení, z. s.

IČ: 01836030

Adresa provozovny:

Mariánská 7, Olomouc 779 00

Možnost parkování je přímo v Mariánské ulici

na placeném parkovišti  od 9:00 do 18:00

za 30 Kč/hod (možnost i přes SMS).

Pro držitele průkazu ZTP jsou vyhrazená místa

před Knihovnou města Olomouce.

Sídlo: 

Urxova 470/17, Olomouc 779 00

předsedkyně: Mgr. Jana Málková
tel.: 605 292 274,

e-mail: jana@povzbuzeni.cz

 

Číslo účtu: 2100440723/2010 

  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon

KONTAKTUJTE NÁS

Mariánská 7, Olomouc 779 00

tel.: 734 549 248

e-mail: info@snoezelenolomouc.cz

Povzbuzení, z. s.

IČ: 01836030

Adresa provozovny:

Mariánská 7, Olomouc 779 00

Možnost parkování je přímo v Mariánské ulici

na placeném parkovišti  od 9:00 do 18:00

za 30 Kč/hod (možnost i přes SMS).

Pro držitele průkazu ZTP jsou vyhrazená místa

před Knihovnou města Olomouce.

Sídlo: 

Urxova 470/17, Olomouc 779 00

předsedkyně: Mgr. Jana Málková
tel.: 605 292 274,

e-mail: jana@snoezelenolomouc.cz

 

Číslo účtu: 2100440723/2010 

  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon
Příhlášení se k odběru našeho newsletteru