top of page

Shrnutí členské schůze duben 2022

 

10. členská schůze hlasovala o následujících věcech:

- schválení výroční zprávy

- schválení hospodaření za rok 2021

- plán dalších aktivit

Sepsala

Mgr. Ivana Svobodová, předsedkyně

bottom of page