Shrnutí členské schůze 5/2021

 

9. členská schůze hlasovala o následujících věcech:

- změna sídla spolku na Brněnská 485/50, Olomouc a s tím související změna stanov

- informace o činnosti v době Covid-19

- rozvoj poradenských a terapeutických aktivit

Sepsala

Mgr. Ivana Svobodová, předsedkyně