Pozvánka na členskou schůzi

 

8. členská schůze našeho spolku se uskuteční v úterý 8. 12. 2020 v 18:00 hod. v centru Snoezelen Olomouc, Mariánská 7, Olomouc/popřípadě on-line - dle aktuální situace vzhledem k pandemii a nouzovému stavu v ČR.


Návrh programu:
 

1) Zpráva o činnosti a aktuální situaci spolku

2) Plány na rok 2021

3) Schválení výroční zprávy a účetní závěrky za rok 2019

 

4) Řešení dlouhodobých závazků spolku


5) Volba předsedy spolku a rady spolku

 

6) Různé

Drobné občerstvení zajištěno.