top of page

Acerca de

COSP banner.jpg

Kruh bezpečného rodičovství - rozvojová aktivita našeho spolku

Občas se všichni rodiče cítí ztraceni nebo neví, co by od nich jejich dítě potřebovalo. Představte si, jaké by to bylo, kdybyste byli schopni lépe pochopit, co si od vás vaše dítě opravdu žádá? Program Kruh bezpečného rodičovství je založen na desetiletích výzkumu o tom, jak lze podporovat a posilovat bezpečné vztahy mezi rodičem a dítětem.

 

V dnešní době existuje řada vzdělávacích programů pro rodiče s různou cenou i účinkem. Ve Snoezelenu Olomouc se snažíme přinést k nám do ČR nový a efektivní program Kruh bezpečného rodičovství (v originálu Circle of Security® Parenting™; zkráceně COSP™), který skutečně pomáhá rodičům porozumět dětem a jejich potřebám.

Pomocí modelu COSP™ vyvinutého zakladateli Circle of Security international, vyškolení průvodci pracují s rodiči a pečovateli, aby jim pomohli:

 • Porozumět emocionálnímu světu jejich dítěte tím, že se naučí číst jeho emocionální potřeby.

 • Podpořit schopnost jejich dítěte úspěšně zvládat emoce.

 • Zvýšit rozvoj sebeúcty jejich dítěte.

 • Ocenit svou vlastní vrozenou moudrost a touhu po bezpečí svého dítěte.

 

Aktuální akce týkající se Kruhu bezpečného rodičovství:

Momentálně se nekoná žádná beseda či akce, kde bychom program představovali.

Pilně ale pracujeme na přípravě projektu, který by umožnil nám jej ověřit a nabídnout v českých podmínkách.

V čem je program jiný?

 • Diskuze probíhají v malé skupině rodičů či pečujících v reálném čase (svépomocné skupině) osobně či on-line.

 • Vychází přímo z teorie vztahové vazby, která je uznávanou psychologickou teorií vztahující se k výchově, má tedy vědecký základ.

 • Program COSP™ byl vyvinut již v roce 2000, má tedy za sebou již 20 let úspěšné praxe ve světe (USA, Austrálii, Japonsku, Estonsku, Španělsku, Norsku, Dánsku, Číně, Rumunsku, Švédsku, Turecku, Itálii...).

 • Pozitivní efekt COSPu byl výzkumně ověřen v řadě zemí.

 • Provází jím vyškolení odborníci, kteří absolvovali školení od Circle of security international (USA) a zároveň mají odpovídající vzdělání a praxi při práci s lidmi.

Pro koho je program určen?

 • Rodiče dětí, ideálně od 4 měsíců do 6 let (program ale funguje i u starších dětí).

 • Pěstouny, vychovatele, učitelky v MŠ a lektory aktivit pro malé děti.

 • Lidi, kteří se zároveň rádi vzdělávají v oblasti výchovy,

 • zvládnou se zúčastnit 8 setkání za sebou v časovém rozestupu jednoho týdne

 • a nebojí se reflektovat a sdílet své silné i slabé stránky ve skupině.

Lektorky, které jsou již u nás vyškolené v tomto programu:

 

 

Obsah programu:

Na celkem osmi setkáních, které trvají 1,5 hodiny se pouští videa a následně si účastníci povídají o představených tématech. Účastníci, kteří absolvují 80% kurzu dostanou certifikát o úspěšném splnění programu.

1. Uvítací setkání pro účastníky programu

- představení členů skupiny

- domluva pravidel skupiny

- seznámení s pozitivními účinky programu na děti a se základním konceptem programu

- nácvik pozorování dítěte

2. Prozkoumáváme potřeby dítěte 

- důležitost pečující osoby pro dítě

- seznámení s plnou verzí hlavního konceptu programu (kruhu) a s potřebami dítěte

- všechno co potřebujete vědět o podpoře bezpečného vztahu ve 25 slovech

- nácvik pozorování a určování potřeb dítěte

3. Jak "být s dítětem" na kruhu

- jak je to s potřebami a pocity

- kdy je třeba následovat potřeby a kdy zaujmout vedení?

- nácvik pozorování a určování již naučeného

- co nám brání vidět jasně potřeby a pocity dítěte?

4. Jak "být s kojenci" na kruhu

- budování vztahu s kojencem

- čtení signálů dítěte a zjednodušený koncept kruhu pro kojence

- trénink pozorování a určování potřeb kojenců

5. Cesta k bezpečné vztahové vazbě

- koncept účinné cesty rodiče k bezpečné vztahové vazbě

- seznámení s konceptem "zřaločí hudby" (vnitřní přesvědčení a pocity, které nám brání v bezpečném vztahu) a jak s ní pracovat

- signály a falešné signály týkající se potřeb

6. Překážky na straně pečujících 

- když se nedaří bytí s dítětem - seznámení se základním konceptem

- nepřítomný, slabý či zlý rodič

- pozorování a diskuze nad jednotlivými situacemi

7. Trhliny ve vztazích a jejich náprava

- proč děti zlobí

- žraločí hudba a trhliny ve vztahu - pozorování a určování již naučených konceptů

- postup nápravy trhlin ve vztazích 

- co je a co není skutečná náprava?

8. Shrnutí a oslava

- shrnutí naučených konceptů

- reflexe přínosu získaných informací a dovedností pro účastníky

- jak vypadá bezpečný vztah v praxi a reflexe účinků programu

- předávání certifikátů a evaluace programu

Reference:

Pokud vás program zaujal, neváhejte nás kontaktovat:

    775 230 972 

     ivana@snoezelenolomouc.cz                                                                                       

Iva.jpg

Mgr. Ivča Svobodová
sociální pracovnice, manažerka,
lektorka COSP

Katka Paclíková Snoezelen Olomouc_edited.jpg

Mgr. Katka Paclíková
psycholožka, lektorka COSP

bottom of page