ADAPTAČNÍ PROGRAM 

"Zvykáme si bez maminky"

PRO DĚTI OD 2 LET

Program je určen pro děti od 2 do 4 let,

které se chystají na pravidelnou docházku

do mateřské školy. Cílem je postupná příprava

dětí na pobyt v kolektivu bez přítomnosti rodičů.

Děti se seznamují s novým prostředím

a vrstevníky, je pro ně připraven program

s prvky Montessori pedagogiky, který je plný her, pohybových, výtvarných a hudebních aktivit

probíhajících v multismyslovém prostředí.

 

Kdy: pondělí  nebo čtvrtek v čase 8:30 - 11:30.

Děti je možné přivést již od 8:00 hodin.

Začínáme 24. 5. 2021

Celkem proběhne 8 setkání (2 o prázdninách).

Na části prvního setkání je přítomna matka či jiný blízký člověk.

Max. 8 dětí na dvě lektorky. 

Cena: 2390,- Kč

Jako náhradu za absenci bude nabídnuta permanentka pro vstup na snoezelen bez lektora.

 

1 absence = vstup pro 2 osoby na snoezelen

bez lektora (na 1 hodinu)

Pro více informací napište:

 svetlana@snoezelenolomouc.cz

10.jpg

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY srpen/2021
PRO DĚTI OD 4 LET

Pojďte si s námi hrát, dozvědět se zajímavosti z celého světa, tvořit a kreslit. To vše v podnětném multisenzorickém prostředí Snoezelen.

Termíny - viz níže.


Více info na:
natalie@snoezelenolomouc.cz

Tabory 2021.png

LOGOHRÁTKY

PRO DĚTI OD 4 LET

Má Vaše dítě vadu řeči? Nevyslovuje hlásky 

správně nebo má nedostatečnou slovní zásobu? 
Program probíhá hravou formou v podnětném 

prostředí Snoezelen. Je zaměřen nejen 

na dechová, artikulační a grafomotorická cvičení, ale také na celkové zlepšení vyjadřovacích 

schopností a motivaci k mluvení. 

Hledáme lektora

Start 9 / 2021

Snoezelen_Olomouc_tajemství_lesa_program

ŠKOLIČKOVÁ VÝPRAVA, 2 DENNÍ PROGRAM

Dvou denní program pro děti od 2 do 5 let, který bude zaměřený na rozvoj smyslů a poznávání zajímavých míst v Olomouci. Budeme tvořit, zpívat, hrát si a prozkoumávat zajímavé zákoutí. Dobrodružství totiž nesmí chybět.

 

Cena: 1200,- / 2 dny (obědy vlastní)

Termíny: 8. - 9. 7. 2021

             16.- 17.8. 2021

 

Více info: svetlana@snoezelenolomouc.cz

canva1.jpg