Program je určen pro děti od 2 do 4 let,

které se chystají na pravidelnou docházku

do mateřské školy. Cílem je postupná příprava

dětí na pobyt v kolektivu bez přítomnosti rodičů.

Děti se seznamují s novým prostředím

a vrstevníky, je pro ně připraven program

s prvky Montessori pedagogiky, který je plný her, pohybových, výtvarných a hudebních aktivit

probíhajících v multismyslovém prostředí.

 

Kdy: úterý v čase 8:30 - 11:30.

Děti je možné přivést již od 8:00 hodin.

První setkání se koná 10. 9. 2019

Celkem proběhne 15 setkání.

Na části prvního setkání je přítomna matka či jiný blízký člověk.

Max. 8 dětí na dvě lektorky. 

Cena: 3 600,- Kč

Jako náhradu za absenci bude nabídnuta permanentka pro vstup na snoezelen bez lektora nebo vstup na kroužek Hlídánky. 

 

1 absence = vstup pro 2 osoby na snoezelen

bez lektora (na 1 hodinu) nebo vstup pro dítě na Hlídánky (2 hodiny).

ADAPTAČNÍ PROGRAM 

"Zvykáme si bez maminky"

PRO DĚTI OD 2 LET

Má Vaše dítě vadu řeči? Nevyslovuje hlásky 

správně nebo má nedostatečnou slovní zásobu? 
Program probíhá hravou formou v podnětném 

prostředí Snoezelen. Je zaměřen nejen 

na dechová, artikulační a grafomotorická cvičení, ale také na celkové zlepšení vyjadřovacích 

schopností a motivaci k mluvení. 

Nový běh začne 17. 9. 2019

Kdy: každé úterý 17:00 - 18:00

 

Cena: 1120,- za 14 setkání

LOGOHRÁTKY

PRO DĚTI OD 4 LET

Program pro děti od 6 do 12 let (a jejich rodiče)

Program je určen pro menší skupinu dětí mladšího školního věku (6 - 12 let), které mají problémy s pozorností, soustředěním, objevují se u nich emoční výkyvy, hyperaktivita či úzkosti, z čehož vyplývají potíže v běžném fungování, v jejich vývoji a zvládání školních povinností. 

Obsah jednotlivých lekcí je zaměřený na: 

  • zklidnění 

  • práci s dechem 

  • naučení jednoduchých technik zvládání stresu 

  • porozumění svým emocím i prožívání druhých 

  • pozitivní motivaci k žádoucímu chování

Skupinová práce povede k naučení se dovednostem, které napomohou těmto dětem při zvládání jejich afektivních stavů, získání sebevědomí a zlepšení komunikačních dovedností i spolupráce ve skupině. Program je zaměřený na pozitivní motivaci k žádoucímu chování, děti mohou ve skupině zažít pocit úspěchu, ocenění a sounáležitosti.

První setkání proběhne 14. 10. 2019.

Program probíhá v pondělí 16:00-17:30

(celkem 10 setkání).

Program povede psycholožka a lektorka 

Mgr. Kateřina Paclíková,

která má zkušenost se skupinovou prací s dětmi z ČR i ze zahraničí a zaměřuje se na využití mindfulness a dechových technik ke snížení stresu a bolesti. Společně s ní bude vypomáhat se skupinovými aktivitami druhá lektorka, studentka psychologie.

 

Prvního a posledního setkání se účastní i rodič(e) dítěte.

Součástí programu bude diskuzní skupina pro rodiče či širší rodinu (prarodiče) zapojených dětí. V případě potřeby je možné využít konzultací před či po setkání. 

Cena celého programu (10 setkání) je 1750,- Kč.

BÝT V POHODĚ JE COOL

Potřebujete si něco zařídit nebo si udělat čas

pro sebe, ale nemáte hlídání?

Hlídánky jsou určené pro malou skupinku dětí,

kterou u nás čeká připravený program

s pohybovými, výtvarnými, hudebními

i relaxačními aktivitami v bezpečném

a podnětném prostředí Snoezelen

s prvky Montessori pedagogiky.

Kdy: každá středa v čase 9:30 - 11:30.

 

Začínáme 11. 9. 2019

 

Účast dítěte je nutno přihlásit vždy nejpozději v pondělí do 12:00. Je možné se předem přihlásit na více termínů.

Podle počtu dětí zajišťuje program jedna nebo dvě lektorky.

 

Permanentky:

- 1000,-Kč za 5 vstupů - platnost 4 měsíce

- 1 800,-Kč za 10 vstupů - platnost 6 měsíců

- 220,- Kč za jednorázový vstup

- druhé dítě 20 % sleva

 

Permanentka je přenosná - může ji využít jiné dítě.

HLÍDÁNKY

PRO DĚTI OD 2 LET

15. - 19. 7. 2019 - Letem světem

 

12. - 16. 8. 2019 - Časostroj (plná kapacita)

Cena: 1900,-

Včetně zdravých obědů, pitného režimu, vstupného a jízdného.

 

SOUROZENECKÁ SLEVA 150 Kč,

SLEVA NA DALŠÍ TURNUS 150 Kč

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY

PRO DĚTI OD 4 LET

KONTAKTUJE NÁS

Mariánská 7, Olomouc 779 00

Povzbuzení, z. s.

IČ: 01836030

Adresa provozovny:

Mariánská 7, Olomouc 779 00

Možnost parkování je přímo v Mariánské ulici

na placeném parkovišti  od 9:00 do 18:00

za 30 Kč/hod (možnost i přes SMS).

Pro držitele průkazu ZTP jsou vyhrazená místa

před Knihovnou města Olomouce.

Sídlo: 

Urxova 470/17, Olomouc 779 00

předsedkyně: Mgr. Jana Málková
tel.: 605 292 274,

e-mail: jana@povzbuzeni.cz

 

Číslo účtu: 2100440723/2010 

  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon

KONTAKTUJTE NÁS

Mariánská 7, Olomouc 779 00

tel.: 734 549 248

e-mail: info@snoezelenolomouc.cz

Povzbuzení, z. s.

IČ: 01836030

Adresa provozovny:

Mariánská 7, Olomouc 779 00

Možnost parkování je přímo v Mariánské ulici

na placeném parkovišti  od 9:00 do 18:00

za 30 Kč/hod (možnost i přes SMS).

Pro držitele průkazu ZTP jsou vyhrazená místa

před Knihovnou města Olomouce.

Sídlo: 

Urxova 470/17, Olomouc 779 00

předsedkyně: Mgr. Jana Málková
tel.: 605 292 274,

e-mail: jana@snoezelenolomouc.cz

 

Číslo účtu: 2100440723/2010 

  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon
Příhlášení se k odběru našeho newsletteru